Stenger brua for biler over 3,5 tonn




Betydelige korrosjonsskader og avskalling av betong på brua mellom Hottranklakken og Været gjør at det er innført vektbegrensning. Det får konsekvenser for renovasjon og varelevering.

– Vi har som målsetting å bytte ut selve broplaten, prossessen er igang. Det sier enhetsleder for teknikk, vakt og beredskap i Smøla kommune, Bjarne Bekken.

Den over 40 år gamle broa er preget av tidens tann og saltvann. Selskapet BruKon AS var på inspeksjon i September, og i rapporten de har levert til kommunen skriver de broplaten har betydelige skader i undersiden. Armeringsjernet er eksponert flere steder og rustet vekk enkelte steder. Flere steder skal hovedarmeringen være rustet helt av.

Konklusjonen i rapporten er at bæreevnen til broen er betydelig svekket, og at den stenges for andre biler enn personbiler.

Kommunen er i gang med å finne leverandører og å innhente tilbud på jobben. Innføringen av vektbegrensing betyr at ingen kjøretøy som veier mer enn 3,5 tonn får flytte seg til og fra selve Været før broplaten er byttet ut.

– Når vi har valgt leverandør er det også leverningstid på ei slik broplate, dette er ikke hyllevare, forklarer Bjarne Bekken. Prosessen vil dermed ta litt tid, men selve jobben med å bytte platen kan skje på to til tre dager når alt først er på plass.

Begrensningen ble innført fra 13. oktober, men skiltene er ikke kommet på plass enda. De kommer opp i begynnelsen av neste uke. Vektforbudet får flere konsekvenser for de som bor og arbeider på Været, for eksempel for renovering og varelevering.

– Renovasjonsbilen får ikke kjørt over brua, den må også forholde seg til forbudet, forklarer Bekken.

Derfor har kommunen satt opp en stor søppelcontainer på Hottranklakken. For innbyggerne på Været betyr det at de må levere husholdningsavfallet dit, søppelsekker blir delt ut på Coopen. Ingen ideell situasjon, innrømmer Bjarne Bekken.

Også Coopen får merke at brua blir stengt for tyngre kjøretøy. Vareleveringen pleier å foregå med store lastebiler, akkurat på andre siden av broa. Nå må varene losses på Hottranklakken og trilles over. Det samme gjelder for varelevering til Havkroa.

I tillegg har kommunen varslet alle entreprenører som arbeider i området om forbudet